กฎการนำพระลงเว็บ

มาตรฐานการนำภาพพระเข้าสู่เว็ปไซต์

 

1.เจ้าของพระต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มเว็ปไซต์ www.phrathaicenter.com 

2.พระทุกองค์ที่ลงอยู่ในเว็ปไซต์ จะต้องผ่านการออกใบตรวจสอบพระแท้ หรือใบรับรองพระแท้จากทางชมรมนักอนุรักษ์-สะสมพระเครื่องสยามแล้วเท่านั้น หลังจากตรวจสอบว่าเป็นใบแท้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พระองค์นั้นก็จะมีหมายเลขประจำองค์พระ เป็นเลข 10 หลัก ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดไป (ข้อนี้สำคัญมากและมีประโยชน์อย่างยิ่ง)

3.การให้รายละเอียด เจ้าของพระเป็นผู้กำหนดเอง การจะเช่าหรือปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลงกันเอง ทางคณะทีมงานเว็ปไซต์เพียงจัดประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของพระเท่านั้น ไม่มีส่วนได้เปอร์เซนต์จากการให้เช่า หรือรับเช่าใดๆทั้งสิ้น

E-mail : phrathaicenter@gmail.com
www.phrathaicenter.com