บางขุนพรหม พิมพ์อื่นๆ

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงสามเหลี่ยมหมอนอิง

เลขประจำตัวองค์พระ 93-0715-8770

ชื่อ-นามสกุล วสุธิฤทธิ์ กษิรักษา

ติดต่อ 065-395-4497

ราคา ราคาสอบถามกับเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงฐานคู่

เลขประจำตัวองค์พระ 07-1715-7768

ชื่อ-นามสกุล วสุธิฤทธิ์ กษิรักษา

ติดต่อ 065-395-4497

ราคา ราคาสอบถามกับเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเส้นด้าย

เลขประจำตัวองค์พระ 13-1714-7451

ชื่อ-นามสกุล จีระศักดิ์ ภักดีภาร

ติดต่อ 091-847-8627

ราคา ราคาสอบถามกับเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเส้นด้าย

เลขประจำตัวองค์พระ 81-1814-9790

ชื่อ-นามสกุล บัญญัติ บัณฑิตเสน

ติดต่อ 081-947-6050

ราคา ราคาสอบถามกับเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

เลขประจำตัวองค์พระ 17-3713-3160

ชื่อ-นามสกุล สัมฤทธิ์ วงษา

ติดต่อ 081-513-9643, 099-159-2421

ราคา สอบถามเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงสังฆาฏิ

เลขประจำตัวองค์พระ 18-3613-7090

ชื่อ-นามสกุล สัมฤทธิ์ วงษา

ติดต่อ 081-513-9643, 099-159-2421

ราคา สอบถามเจ้าของพระโดยตรง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเส้นด้าย

เลขประจำตัวองค์พระ 26-2114-2270

ชื่อ-นามสกุล สันติ ทวีเลิศ

ติดต่อ 061-865-6699

ราคา

E-mail : phrathaicenter@gmail.com
www.phrathaicenter.com